© 2019 by De Jeugd- en Gezinsprofessionals

Leidsche Rijn

​​Mail ons:

info@jgpleidscherijn.nl

​Bezoek ons: 

Proostwetering 41

3543 AC Utrecht

​Bel ons: 

06 40 47 84 79 

Je krijgt Marlon aan de telefoon

Orthopedagogiek

Bij de Jeugd- en Gezinsprofessionals in Leidsche Rijn kunt u terecht met vragen rondom de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben als uitgangspunt de kracht van het kind en iedereen om hem heen. Stilstaan bij wat wél goed gaat, en verder gaan met wat mag groeien.

In elk kind schuilt een kracht die soms uit beeld is geraakt. Het hervinden van deze kracht is het doel van iedere behandeling, waarin het kind staat altijd centraal, maar nooit alleen staat.

U kunt terecht voor:

Opvoedingsondersteuning, advisering, diagnostiek, begeleiding en Theraplay

Ook geven we regelmatig Mindfulness trainingen voor kinderen gebaseerd op de methode van Eline Snel: Stilzitten als een kikker. 
 

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Opvoedondersteuning

Ieder ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig en streeft harmonie in zijn of haar gezin na. Toch gaan naast alle prettige momenten ook spanningen en zorgen hand in hand met de opvoeding van onze kinderen. Vaak zijn deze van voorbijgaande aard, soms echter is het fijn om een steuntje in de rug te hebben. Wij zijn er om dit steuntje te bieden. Samen kunnen we tot de kern komen: wat zijn de uitdagingen waar je voor staat? Wat zijn belangrijke kernwaarden in je opvoeding en hoe conflicteren die met de problemen die zich soms voordoen. Je kunt bij ons terecht met opvoedvragen. De insteek is altijd: wat is voor jullie situatie helpend? Vaak zijn één of twee gesprekken al genoeg om inzicht te krijgen en op een positieve manier verder te kunnen.

Advisering

Voor laagdrempelige ondersteuning kunt u bij ons ook terecht per mail of telefoon. Het kan bijvoorbeeld fijn zijn om even met iemand buiten uw vertrouwde kring te overleggen over een vraag waar u al een tijdje mee rondloopt en op internet geen bevredigend antwoord vindt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘mijn kind en ik hebben altijd strijd bij het naar bed gaan, hoe doorbreken we dit toch?’ Of: ‘mijn kind wil het liefst alleen maar gamen/met zijn tablet spelen, hoe kan ik hem stimuleren bij ander spel?’ Bij een vraag per mail ontvangt u binnen drie werkdagen een antwoord. U kunt in het contactformulier, per whatsapp, mail of telefoon een aanvraag doen voor een kort consult.

De gegevens die u hiervoor kunt gebruiken zijn:

Email anna@jgpleidscherijn.nl | Telefoon 06 13 66 67 65

Begeleiding

Kinderen kunnen bij ons terecht voor een steuntje in de rug op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • ‘Leren leren’: over het verbeteren van je werkaanpak en leerstrategieën

 • Lees-, spelling-, of rekenmoeilijkheden

 • Hoe ga ik te werk bij het maken van een werkstuk, boekbespreking of spreekbeurt?

 • Leren schrijven (teksten schrijven)

 • Overwinnen van sombere gedachten, piekergedachten

 • Boze buien leren herkennen en anders uiten van gevoelens van boosheid en frustratie

 • Moeite met contact leggen met leeftijdsgenootjes

 • Faalangst

 • Angsten

 • Negatief zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen

 • Moeite met het verwerken van de echtscheiding van ouders

Diagnostiek

De insteek van een onderzoek is altijd handelingsgericht. De vraag die we ons stellen is dan ook niet alleen: wat zijn precies de problemen en waar komen ze mogelijk vandaan, maar vooral: wat kunnen we doen om deze problemen te verminderen? Wanneer bij uw kind een onderzoek gedaan wordt krijgt u altijd een verslag met handelingsgericht advies, zoveel mogelijk aansluitend bij uw wensen en mogelijkheden.

 

U kunt bij ons terecht voor:

 • Intelligentieonderzoek

 • Sociaal-emotioneel onderzoek

 • Aandacht en concentratie

 • Dyslexie-onderzoek

 • Dyscalculie-onderzoek

Voor diagnostiek bij de orthopedagoog gelden totaalprijzen variërend van € 500 voor een intelligentieonderzoek tot € 1250 voor een compleet psychologisch onderzoek. Deze tarieven worden altijd van te voren met u besproken nadat geïnventariseerd is wat de precieze hulpvraag is. 

Theraplay

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Theraplay wordt wereldwijd in 36 landen en als sinds 1975 gebruikt om gezinnen en kinderen te helpen in het vormen van gezonde, natuurlijke relaties.

 

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is Theraplay, opgroeien met plezier voor ouder en kind. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd. Een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.