© 2019 by De Jeugd- en Gezinsprofessionals

Leidsche Rijn

​​Mail ons:

info@jgpleidscherijn.nl

​Bezoek ons: 

Proostwetering 41

3543 AC Utrecht

​Bel ons: 

06 40 47 84 79 

Je krijgt Marlon aan de telefoon

Rouw en verlies

Rouwbegeleiding bij verlies, bij overlijden, bij scheiding, lotgenotengroepjes, training rouw op school.

Rouwbegeleiding houdt in: tijdens het rouwproces samen een stukje oplopen. Wij zijn er voor iedereen die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt of binnenkort gaat meemaken.

Rouw bij verlies

We verliezen niet alleen mensen, maar soms ook voorwerpen, dromen, een thuis, een werkplek of gezondheid. Meestal brengt het ene verlies andere verliezen met zich mee. Bv. op fysiek, psychisch, materieel en sociaal vlak (zoals verminderd inkomen na echtscheiding).

Er is zichtbaar verlies , maar ook veel verborgen verlies zoals bijvoorbeeld bij ongewilde kinderloosheid, armoede, het krijgen en leven met een kind met een beperking, ontslag, verlies van huisdier, faillissement enzovoort. Rouw wat niet zichtbaar is of niet erkende rouw kan leiden tot gevoelens van schaamte en schuld, onmacht, verdriet, maar ook tot minder steun van de omgeving en de hulpverlening en dus tot complicaties in het rouwproces.

Rouw bij overlijden

Wij bieden ook begeleiding bij een naderend overlijden. Individuele ondersteuning voor de betrokkenen bij wat in deze laatste fase voor hem of haar van belang kan zijn in relatie tot het afscheid nemen van de naaste(n). Door verdriet en spanning kunnen alle relaties onder druk komen te staan.

Wanneer de begeleiding  jonge kinderen betreft, geven wij er de voorkeur aan eerst met de ouders in gesprek te gaan en te onderzoeken op welke wijze zij mogelijk zelf hun kind kunnen ondersteunen. Samen kunnen wij dan besluiten of deze oudereducatie voldoende is of dat het toch raadzaam is dat het kind zelf naar de praktijk komt.

Rouw bij scheiding

Een (echt)scheiding gooit je hele leven op zijn kop. Of  je nu zelf voor een scheiding hebt gekozen of dat het je is overkomen, de verwarring, de ontgoocheling  die een scheiding met zich meebrengt blijft  hetzelfde. Naar het verleden kijk je vaak met gemengde gevoelens, over de toekomst durf je nog niet na te denken. Een scheiding brengt uiteenlopende emoties met zich mee, angst, schuldgevoel, verdriet, pijn, kwaadheid, opluchting of misschien zelfs wel haat.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij rouw na scheiding. Samen op zoek naar antwoorden op de vele vragen: Waar ging het fout? Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is mijn aandeel in het geheel? Hoe moet ik nu verder? Hoe krijg ik mijn leven en dat van mijn kinderen weer op de rit? Hoe ga ik om met 'alleen zijn'? Hoe verzet ik mij tegen bitterheid, of schuldgevoel? Hoe voorkom ik haatgevoelens?

Stilstaan bij deze vragen geeft niet direct antwoorden maar geeft vaak wel inzicht in de eigen situatie.

Lotgenotengroepjes

Het is fijn om elkaar te ontmoeten, wanneer je in dezelfde moeilijke situatie zit. Kinderen kunnen steun ervaren als zij zien dat ook andere kinderen met scheiding, rouw en verlies te maken hebben. Wanneer daar vraag naar is, kunnen er lotgenotengroepjes gestart worden op de volgende gebieden:

  • kinderen in scheidingssituaties;

  • kinderen in rouwsituaties.

Rouw bij kinderen op school

Voor leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs, die een voor hen belangrijk persoon hebben verloren en hierdoor stagneren in hun ontwikkeling, bieden wij de training “Rouwgroep in School”. Het doel van deze training is:

Het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens en het creëren van het gevoel erbij te horen en van verbondenheid.

Daarnaast besteden we aandacht aan manieren om te leren omgaan met het verlies, het vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde, het actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen in de eigen situatie en het werken aan het krachtiger maken van de rouwende jongeren.