© 2019 by De Jeugd- en Gezinsprofessionals

Leidsche Rijn

​​Mail ons:

info@jgpleidscherijn.nl

​Bezoek ons: 

Proostwetering 41

3543 AC Utrecht

​Bel ons: 

06 40 47 84 79 

Je krijgt Marlon aan de telefoon

Scheiding

Kindbehartiging, parallel ouderschap, samengestelde gezinnen, lotgenotengroepjes en de SCHIP aanpak.

Een (echt)scheiding gooit je hele leven op zijn kop. Of  je nu zelf voor een scheiding hebt gekozen of dat het je is overkomen, de verwarring, de ontgoocheling  die een scheiding met zich meebrengt blijft hetzelfde. Wij zijn er voor ouder en kind in scheiding.

Kindbehartiging

Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Het hoeft echter geen blijvend trauma te worden als er zorgvuldig en met respect met kinderen wordt om gegaan. 
Als Kindbehartigers zijn wij aangesloten bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. De Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in scheidingssituaties, zowel tijdens de scheiding, jaren erna of vlak ervoor. Dit kan zowel zijn door middel van gesprekken met het kind zelf, als door gesprekken met- en coaching van de ouders. De Kindbehartiger fungeert daarbij als verlengstuk van de stem van het kind en maakt een vertaalslag naar ouders, belanghebbenden of bijvoorbeeld het juridisch speelveld.

Parallel ouderschap

volgt

Samengestelde gezinnen

volgt

Lotgenotengroepjes

volgt

Schip aanpak

Ga je scheiden? Wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk last van hebben? Wil je verder met je ex als partner in ouderschap? De SCHIP-aanpak is hierbij behulpzaam. Aandacht voor datgene dat jullie hebben verloren, voor elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Met als uiteindelijk doel: verbinden als partners in ouderschap. Als dit lukt worden kinderen gevrijwaard van een keuze tussen mama of papa. Goede ouders zijn we allemaal, maar hoe worden we goede ex-partners?

Relatietherapie voor mensen in “zwaar weer”, voor, tijdens en na de echtscheiding. Scheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het postrelationele rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap. De keuze om met je (ex)-partner het SCHIP-traject aan te gaan is geen eenvoudige. Het kost tijd, energie en motivatie om het te doen slagen. Als het lukt, wordt de kans op een gelukkiger toekomst voor beiden vergroot. Ben je bereid hard te werken? Ben je gemotiveerd? Dan ben je klaar voor het aangaan van een nieuwe verbinding met je ex.